Obec Moldava v Krušných horách

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UZ-1-1/23
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky.

13. 2. 2023IHNED (13. 2. 2023)
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
UZ-2-1/23
Bod programu: Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni ( § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce určuje, že pro výkon funkce starosty obce nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

13. 2. 2023IHNED (13. 2. 2023)
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
UZ-3-1/23
Bod programu: Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni ( § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce schválilo zvolení jednoho místostarosty.

13. 2. 2023IHNED (13. 2. 2023)
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
UZ-4-1/23
Bod programu: Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni ( § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce určuje, že pro výkon funkce místostarosty obce nebude člen zastupitelstva uvolněn.

13. 2. 2023IHNED (13. 2. 2023)
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
UZ-5-1/23
Bod programu: Určení způsobu volby starosty a místostarosty

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.

13. 2. 2023IHNED (13. 2. 2023)
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
UZ-6-1/23
Bod programu: Volba starosty

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo volí do funkce neuvolněného starosty Ing. Lenku Novákovou, nar. 26.11.1965.

13. 2. 2023IHNED (13. 2. 2023)
pro: 5 proti: 3 zdržel se: 1
UZ-7-1/23
Bod programu: Volba místostarosty

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce volí do funkce neuvolněného místostarosty pana Ing. Davida Leitermanna, Ph.D., MBA. 

13. 2. 2023IHNED (13. 2. 2023)
pro: 5 proti: 1 zdržel se: 3
UZ-8-1/23
Bod programu: Zřízení kontrolního a finančního výboru

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo zřizuje  finanční výbor a kontrolní výbor. Oba vý­bory budou tříčlenné.

13. 2. 2023IHNED (13. 2. 2023)
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
UZ-9-1/23
Bod programu: Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 odst.2 Zákona 128/2000 Sb., o obcích)

Text přijatého usnesení:

Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ing. Josef Sviták.

13. 2. 2023IHNED (13. 2. 2023)
pro: 5 proti: 0 zdržel se: 4
UZ-10-1/23
Bod programu: Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 odst.2 Zákona 128/2000 Sb., o obcích)

Text přijatého usnesení:

Předsedou finančního výboru byl zvolen Marcel Münzberger.

13. 2. 2023IHNED (13. 2. 2023)
pro: 5 proti: 0 zdržel se: 4
UZ-11-1/23
Bod programu: Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 odst.2 Zákona 128/2000 Sb., o obcích)

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce  v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zá­kona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 28 352,-(hrubého) za měsíc. Odměna bude poskyto­vána ode dne přijetí tohoto usnesení.

13. 2. 2023IHNED (13. 2. 2023)
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
UZ-12-1/23
Bod programu: Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 odst.2 Zákona 128/2000 Sb., o obcích)

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce  v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zá­kona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 25 518,-(hrubého) za měsíc. Odměna bude poskyto­vána ode dne přijetí tohoto usnesení.

13. 2. 2023IHNED (13. 2. 2023)
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
UZ-13-1/23
Bod programu: Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 odst.2 Zákona 128/2000 Sb., o obcích)

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce  v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 

předseda výboru zastupitelstva 2 835,- Kč,

člen výboru zastupitelstva  2 363,- Kč,

člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 418,- Kč. 

13. 2. 2023IHNED (13. 2. 2023)
pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1
UZ-14-1/23
Bod programu: Diskuze, závěr

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt "Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí osobními ochrannými prostředky a technickými prostředky požární ochrany" z Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování akce/ projektu v minimální výši 10% z poskytnuté dotace akce/projektu.

13. 2. 2023Ing. Lenka Nováková 24. 2. 2023
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0