Obec Moldava v Krušných horách

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UZ-131-8/23
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky s těmito změnami:
- doplňuje se bod č. 26 - Smena pozemku na Moldave se SZ (pokracovni UZ-119-7/23)
- doplňuje se bod č. 27 - Zamer o prodeji casti pozemku p.c. 270 k.u. Moldava; navazuje na bod 12 z 1/2022
- doplňuje se bod č. 28 - Územní studie Moldava, zastavitelné plochy A1, A2, A3 a A4 v k.ú. Nové Město u Mikulova
- doplňuje se bod č. 29 - Dohoda o splatkach dluhu
- doplňuje se bod č. 30 - Zruseni pravidel pro pridelovani volnych bytu v obci Moldava

17. 10. 2023IHNED (17. 10. 2023)pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-132-8/23
Bod programu: Zřízení práva stavby na cestě k Bouřňáku

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo se usneslo, ze schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva stavby, kterou Obec Moldava v Krušných horách jako vlastník zřizuje právo stavby k

p. č. 329/3 - ostatní komunikace, jiná plocha o výměře 3.558 m2, 

p. č. 329/7 – orná půda o výměře 1.660 m2

vše v k. ú. Nové Město u Mikulova za úplatu ve výši 44.616 Kč za rok ve prospěch Sport Centrum Bouřňák o.p.s., IČO 254 19 161, se sídlem K Vleku 54, 419 01 Mikulov, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. O 86, jako stavebníka.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajistit uzavření smlouvy o zřízení práva stavby s obecně prospěšnou společností Sport Centrum Bouřňák o.p.s.


Přílohy k usnesení:
17. 10. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA30. 11. 2023pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (3) Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
UZ-133-8/23
Bod programu: Dodatečné stavební povolení k rekreační nemovitosti na p. č. 114, Nové Město

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo se usneslo, ze k zadosti o vyjadreni k projektove dokumentaci pozaduje dolozeni dokumentu potvrzujici, ze zumpa nepredstavuje riziko pro pohyb po komunikaci, zejmena lesni techniky (40t) a snezne rolby. Souhlas je podminen dolozenim dokumentu do 20.10.2023.

17. 10. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA31. 10. 2023pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-134-8/23
Bod programu: Odstavna plocha u Studanky - CEZ Distribuce

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo se usneslo objednat u CEZ Distribuce pruzkumne prace na zmapovani realneho ulozeni kabelu nn a VN.

17. 10. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA30. 11. 2023pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (3) Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Iveta Boudišová
UZ-135-8/23
Bod programu: Zamer smeny pozemku - vodarna na NM

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo se usneslo zahajit komunikaci s panem Tresnakem za ucelem smeny a zverejnit zamer smeny casti pozemku s vodarnou na NM (p.c. 120/1) a p.c. 344/5, aby vodarna presla do vlastnictvi obce.

17. 10. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA30. 11. 2023pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (1) Iveta Boudišová
UZ-136-8/23
Bod programu: Územní studie Moldava, zastavitelné plochy A1, A2, A3 a A4 v k.ú. Nové Město u Mikulova

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo souhlasí s pořízením Územní studie Moldava, zastavitelné plochy A1, A2, A3 a A4 v k.ú. Nové Město u Mikulova, která prověří a navrhne využití a prostorové uspořádání těchto zastavitelných ploch v souladu s podmínkami stanovenými v Územním plánu Moldavy.

17. 10. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA30. 11. 2023pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (1) Iveta Boudišová
UZ-137-8/23
Bod programu: Územní studie Moldava, zastavitelné plochy A1, A2, A3 a A4 v k.ú. Nové Město u Mikulova

Text přijatého usnesení:

Schvaluje uzavření smlouvy o výkonu územně plánovacích činností pro pořízení Územní studie Moldava, zastavitelné plochy A1, A2, A3 a A4 v k.ú. Nové Město u Mikulova s fyzickou osobou – Ing. arch. Zdeňkou Táborskou, dle předloženého návrhu.

17. 10. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA30. 11. 2023pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (1) Iveta Boudišová
UZ-138-8/23
Bod programu: Územní studie Moldava, zastavitelné plochy A1, A2, A3 a A4 v k.ú. Nové Město u Mikulova

Text přijatého usnesení:
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání jmenuje určeným zastupitelem pro pořízení Územní studie  k.ú. Nové Město u Mikulova (plochy A1, A2, A3, A4) Davida Leitermanna.

17. 10. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA30. 11. 2023pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (1) Iveta Boudišová
UZ-139-8/23
Bod programu: Digitální technická mapa Ústeckého kraje - druhá etapa pořizování dat

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo se usneslo pristoupit k aktivite SMS a zakoupi licenci ke spolecnemu softwaru. 

17. 10. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA31. 10. 2023pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-140-8/23
Bod programu: Smlouva o smlouvě budoucí č. ČEZd_SoBS VB 50585/IV-12-4023372/ TP - opětovné schválení - změna trasy

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo revokuje usnesení UZ-29-2/23. Drivejsi navrh reseni (prime napojeni z parcely 126/7) nebude vyuzit a pripojny bod bude nove situovan na rohu parcel 126/7, 126/8 a 391.

17. 10. 2023IHNED (17. 10. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (1) Iveta Boudišová
UZ-141-8/23
Bod programu: Pripojeni na vodovod Nove Mesto

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo se usneslo, ze pripojeni na vodovod NM pro budovani novych objektu v k.u. NM v soucasne dobe z technicko-kapacitne-pravncich duvodu nelze realizovat.

17. 10. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA31. 10. 2023pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (1) Iveta Boudišová zdržel se: (3) Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková
UZ-142-8/23
Bod programu: Žádost o koupi p.p. č. 112/ 36 NM

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo se usneslo o prodeji casti pozemku p.c. 112/39 k.u. Nove Mesto dle GP 577-23241/2023 manzelum Brazdovym; pozemek je oddelen z p.c. 112/36.

Odlelena ploch ma velikost 260m2 a pri cene 800 czk/m2 se jedna o castku 208.000 czk.

17. 10. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA30. 11. 2023pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-143-8/23
Bod programu: Žádost o koupi p.p.č. 236/2 v k.ú Moldava

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo se usneslo, ze souhlasi s delenim pozemku 236/2 k.u. Moldava mezi majitele prilehlych pozemku 236/3 a 236/4. Prodej jednotlivych casti bude dle budouciho dodaneho GP s jednotkovou cenou 800 CZK/m2.

17. 10. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA31. 10. 2023pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-144-8/23
Bod programu: Žádost o koupi p.p.č. 234/4 v k.ú. Moldava

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo souhlasi s prodejem pozemku p.c. 234/4 k.u. Moldava panu Janu Dvorakovi za cenu 150 CZK/m2, tj. pri vymere 1936m2 cena 290.400 czk.

17. 10. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA31. 10. 2023pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-145-8/23
Bod programu: Žádost o koupi částí p.p.č. 236/1 v k.ú. Moldava

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo se usneslo, ze souhlasi s delenim pozemku 236/1 k.u. Moldava mezi majitele prilehlych pozemku a souhlasi s prodejem prilehajici casti k p.c. 236/8 resp. 238/1 Anne Drozdovy. Prodej jednotlivych casti bude dle budouciho dodaneho GP s jednotkovou cenou 150 CZK/m2.

17. 10. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA31. 10. 2023pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (4) Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
UZ-146-8/23
Bod programu: Žádost o koupi částí p.p.č. 236/1 v k.ú. Moldava

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo se usneslo, ze souhlasi s delenim pozemku 236/1 k.u. Moldava mezi majitele prilehlych pozemku a souhlasi s prodejem prilehajici casti k p.c. 236/9 Jirine Charovy. Prodej jednotlivych casti bude dle budouciho dodaneho GP s jednotkovou cenou 150 CZK/m2.

17. 10. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA31. 10. 2023pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (4) Eva Kardová, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
UZ-147-8/23
Bod programu: Žádost o koupi částí p.p.č. 236/1 v k.ú. Moldava

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo se usneslo, ze souhlasi s delenim pozemku 236/1 k.u. Moldava mezi majitele prilehlych pozemku a souhlasi s prodejem prilehajici casti k p.c. 234/11 (pres cestu) manzelum Schuellerovym. Prodej jednotlivych casti bude dle budouciho dodaneho GP s jednotkovou cenou 150 CZK/m2.

17. 10. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA31. 10. 2023pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (1) Ing. Lenka Nováková
UZ-148-8/23
Bod programu: Žádost o koupi p.p.č. 230/17 v k.ú. Moldava

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo se usneslo, ze souhlasi s prodejem pozemku 230/17 (261m2) v k.u. Moldava panu Josefu Reichlovi za jednotkovou cenou 150 CZK/m2. Prodejni cena je 39.150 czk.

17. 10. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA31. 10. 2023pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-149-8/23
Bod programu: Žádost o koupi p.p. č. 220/1 Nové Město

Text přijatého usnesení:

Zastupitestvo se usneslo zamitnout zadost o odkupu casti pozemku p.c. 220/1 prilehajici k p.c. 220/11 jinym zajemcum, nez je majitel parcely p.c. 220/11.

17. 10. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA31. 10. 2023pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (3) Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
UZ-150-8/23
Bod programu: Žádost o koupi p.p. č. 220/1 Nové Město

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo se usneslo, ze souhlasi s prodejem pozemku p.c. 220/1 (58m2) v k.u. Nove Mesto dle GP 469-7081/2021 prilehajici k pozemku p.c. 220/19 vlastneny panem Filipem Koudelkouza jednotkouvou cenu 800 czk/m2, to je cena 46.400 czk.

17. 10. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA31. 10. 2023pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (2) Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
UZ-151-8/23
Bod programu: Vypoved Atalian

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo se usneslo, ze souhlasi s odkupem pouze funkcnich LED zaricu v hodnote 900 czk/ks. Zbyla svetla budou porizena vcete instalace u MariusPedersen za 6 230 czk/ks.

17. 10. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA31. 10. 2023pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-152-8/23
Bod programu: Žádost o opravu cesty p.č. 806, k.ú. Moldava

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo se usneslo, ze cestu v soucasne dobe nebude zpevnovat.

17. 10. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA31. 10. 2023pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (4) Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
UZ-153-8/23
Bod programu: Pruzkumne uzemi Moldava - Vapenice

Text přijatého usnesení:

Zastupitestvo se usneslo na nasledujicim textu: Podáváme tímto námitku obce Moldava ke stanovení průzkumného území Moldava - Vápenice. Nepřejeme si, aby bylo průzkumné území stanoveno, a to zejména z důvodu ochrany jiných veřejných zájmů obyvatel obce Moldava, které převažují nad zájmem na dobývání nerostných surovin. Z těchto zájmů jde zejména o zájmy na ochraně přírody a krajiny, na ochraně vod, socioekonomický zájem obyvatel a zájem na ochraně veřejného zdraví. V obci Moldava se v minulosti již dobýval fluorit (v jiné lokalitě) a dodnes zde zbylo poddolované území, kam je z bezpečnostních důvodů zakázán vstup. Dále zde zůstal závod pro zpracování nerostné suroviny, který zchátral a nikdo se o něj nestará. Tvoří velmi nevzhlednou část obce. Vymezené území, kde má být stanoveno průzkumné území, tvoří převážně lesy a lesní cesty, ale také vodní toky, prameniště a louky. Jedná se o velmi turisticky využívanou lokalitu, přes kterou prochází řada turistických a cyklistických značených tras. Tyto cesty jsou zároveň udržovanými běžkařskými okruhy (obec přispívá z rozpočtu na jejich údržbu) a díky nim je obec Moldava propojena s hlavní cyklistickou, turistickou a běžkařskou magistrálou (tzv. Krušnohorská magistrála). Zároveň je Moldava těmito cestami propojena na turistické trasy na německé straně hranice. Nový most přes potok v Rehefeldu, jakožto propojka do Německa byl zbudován v minulém roce. Nedovedeme si představit jakékoliv narušení této lokality případnou těžební činností ani činností průzkumných vrtných souprav, které se budou v území pohybovat. Přístupové cesty zde nejsou dostatečně kapacitní pro těžkou vrtnou techniku a už vůbec ne pro transport vydobytých zásob. Na turistickém ruchu závisí i řada obyvatel obce a narušením této turisticky využívané lokality by jim byla způsobena velká socioekonomická újma. Ještě lze dodat, že těžební činnost s sebou vždy přináší snížení hodnoty nemovitostí. V území navrženém k průzkumu pramení řada drobných vodních toků a je i součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod a ochranného pásma vodního zdroje. Zájem na ochraně vod je zde značný i s přihlédnutím k velkým suchům, která trápí obyvatele v posledních letech. Domníváme se, že hlubokými vrty, které jsou zde plánovány by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění vodních zdrojů nebo i třeba k jejich zániku. Celá oblast, kde by se mělo vrtat je součástí ptačí oblasti východní Krušné hory (NATURA 2000), kde je předmětem ochrany druh tetřívek obecný. Velmi citlivý na jakékoliv rušení obecně, ale i citlivý na zánik mokřadních stanovišť jako takových. Žije zde i celá řada jiných zvláště chráněných druhů, což je i jeden z důvodů pro plánované zařazení oblasti do CHKO Krušné hory. Zájem na ochraně přírody a krajiny je zde zcela jistě převažující nad zájmem na dobývání surovin. Obyvatelé naší obce zde žijí mimo jiné proto, aby byli blíž přírodě a ve zdravém prostředí. Zájem na ochraně veřejného zdraví by tak mohl být také ohrožen Je zcela zbytečné, aby v této hodnotné lokalitě bylo plýtváno veřejnými finančními prostředky na geologický průzkum, když jsou zde jiné převažující veřejné zájmy. Obec Moldava nebude z výše uvedených důvodů ve vymezené lokalitě souhlasit s žádnou průzkumnou ani těžební činností.

17. 10. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA31. 10. 2023pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-154-8/23
Bod programu: Destinační agentura Krušnohoří, z. s. - přihláška

Text přijatého usnesení:

Zastupitelé obce Moldava pověřují starostu podáním vyplněné přihlášky a ke všem dlaším krokům k uzavření řádného členství obce Moldava v Destinační agentuře Krušnohoří.

17. 10. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA31. 10. 2023pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-155-8/23
Bod programu: Bezuplatny prevod pozemku na Moldave se SZ (pokracovni UZ-119-7/23)

Text přijatého usnesení:
V navaznosti na UZ-119-7/23 a uzavrene smlouve o pronajmu pozemku se zastupitelstvo usneslo, ze poveruje strostu k uzavreni smlouvy se SZ o bezplatnem prevodu pronajatych pozemku v k.u. Moldava do majetku obce.

Pozemek p.č.            219/6                                 výměra k pronájmu: 0 609,00 m2

Pozemek p.č.            875/2                                 výměra k pronájmu: 1 670,00 m2

Pozemek p.č.            883/4                                 výměra k pronájmu: 0 111,00 m2

Pozemek p.č.            883/5                                 výměra k pronájmu: 0 060,00 m2

Pozemek p.č.            884/1                                 výměra k pronájmu: 0 030,00 m2

Pozemek p.č.            884/3                                 výměra k pronájmu: 0 027,00 m2

Pozemek p.č.            887                                     výměra k pronájmu: 0 006,00 m2

Pozemek p.č.            888                                     výměra k pronájmu: 0 007,00 m2

 

Celková výměra k pronájmu:                                                                   2 520,00 m2
17. 10. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA31. 3. 2024pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-156-8/23
Bod programu: Zamer o prodeji casti pozemku p.c. 270 k.u. Moldava; navazuje na bod 12 z 1/2022

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo souhlasi s uverejnenim zameru prodeje casti pozemku p.c. 270 o rozmeru cca 1260m2, sirka odpovida prilehajicim parcelam c.230/48, 230/4m 133 a hloubce 20m resp. 25m na protejsi strane.

17. 10. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA30. 11. 2023pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-157-8/23
Bod programu: Dohoda o splatkach dluhu

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo se usneslo, ze souhlasi s dohodou o splatkach dluhu, ktery zacina 31.10.2023 s castkou 4.680 czk. Posledni 9. splatka ma hodnotu 4.553 czk.

17. 10. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA31. 10. 2023pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-158-8/23
Bod programu: Zruseni pravidel pro pridelovani volnych bytu v obci Moldava

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo revokuje usnesení 364/2009.

17. 10. 2023IHNED (17. 10. 2023)pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)