Obec Moldava v Krušných horách

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UZ-97-6/23
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce Moldava souhlasí s programem.

8. 8. 2023IHNED (8. 8. 2023)pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-98-6/23
Bod programu: Nový jednací řád zastupitejstva obce Moldava

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje nový "Jednací řád zastupitelstva obce Moldava" v předložené verzi, kterým se bude řídit již příští jednaní zastupitelstva.

8. 8. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA22. 8. 2023pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-99-6/23
Bod programu: ATIS-PRO - uznání navrhovaného vzájemného zápočtu

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo revokuje usnesení UZ-39-2/23. Vzájemný zápočet pohledávek schvaluje.

8. 8. 2023IHNED (8. 8. 2023)pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-100-6/23
Bod programu: ATIS-PRO - uznání navrhovaného vzájemného zápočtu

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje nepodání trestního oznámeni na neznámého pachatele v důsledku nečinnosti zástupců obce.

8. 8. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA22. 8. 2023pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (1) Jiří Wasserbauer DiS
UZ-101-6/23
Bod programu: Realizace směny pozemku na základě kladného usneseni UZ-83-5/23 o zveřejněni záměru

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje směnu ploch p.č. 407/13 za 234/16 a 233/64 v k.ú. Nové Město u Mikulova. 

8. 8. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA22. 8. 2023pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (1) Iveta Boudišová
UZ-102-6/23
Bod programu: Volba předsedy kontrolního výboru

Text přijatého usnesení:

Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Bc. Vojtěch Kužel nar. █​█​█​█​█​█​█​█​.

8. 8. 2023IHNED (8. 8. 2023)pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (1) Ing. Jakub Pěkný zdržel se: (3) Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
UZ-103-6/23
Bod programu: Pořízení UTV Gladiátor 1000 s příslušenstvím

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje pořízení ATV CFMOTO GLADIATOR 1000 v celkové hodnotě, včetně nákladu na financovaní, 1.240.000 CZK.

8. 8. 2023 Marcel Münzberger 30. 9. 2023pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (4) Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová zdržel se: (0)
UZ-104-6/23
Bod programu: Projekt "Tři vodní nádrže Moldava"

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo souhlasí s objednáním projektových a inženýrských prací u Davida Ničeho pro doplnění roky chybějící dokumentace k existujícím 2 rybníkům dle projektu "Tři nádarže".

8. 8. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA22. 8. 2023pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-105-6/23
Bod programu: Věcné břemeno na položení ele. kabelu NN do cesty p.č. 852 k.ú. Moldava

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemena - služebnosti pro položeni ele. kabelu NN do cesty p.č. 893 k.ú. Moldava, za obvyklých podmínek, tj. 4.000 CZK a DPH.

8. 8. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA22. 8. 2023pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-106-6/23
Bod programu: Věcné břemeno na položení ele. kabelu NN do cesty p.č. 852 k.ú. Moldava

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením SoSB „Přípojka elektrické energie pro pozemek p.č.893 k.ú. Moldava“

8. 8. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA22. 8. 2023pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-107-6/23
Bod programu: Záměr prodat část pozemku č. 220/1 k.ú. Nové Město

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo souhlasí se záměrem prodat část obecního pozemku s č. parcelním 220/1, k.ú. Nové Město. Jedná se o část vyznačenou dle geometrického plánu ze dne 15. 6. 2021 – navržená část je č. parcelní 220/43 v k.ú. Nové Město u Mikulova.

8. 8. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA22. 8. 2023pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (2) Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová
UZ-108-6/23
Bod programu: Záměr zřízení práva stavby na cestě k Bouřňáku

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce Moldava po projednání bod ruší a pověřuje starostu obce projednat na  všech dotčených orgánech státní správy nabývací tituly k. p.p.č. 329/7a  329/3 v k.ú. Nové Město u Mikulova. Dále navrhli, aby pan Benda asfaltový povrch obci bezúplatně převedl tak, jak 28.6.2023 navrhoval. Jinak se jedná o legalizaci černé stavby.

8. 8. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA30. 9. 2023pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (2) Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA zdržel se: (1) Marcel Münzberger
UZ-109-6/23
Bod programu: Bezplatny prevod pozemku od UZSVM na Moldave

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí podat žádost na ÚZSVM ohledně bezúplatného převodu pozemku p.č. 191/4 (krajnice silnice), 191/7 (část chodníku - oblouk v křižovatce) a 218/12 (chodník) k.ú. Moldava.

8. 8. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA22. 8. 2023pro: (9) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková, Iveta Boudišová proti: (0) zdržel se: (0)