Obec Moldava v Krušných horách

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UZ-1-1/23
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky.

13. 2. 2023IHNED (13. 2. 2023)pro: (9) Ing. Lenka Nováková, Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Zdeňka Teplá DiS, Jiří Wasserbauer DiS proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-2-1/23
Bod programu: Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni ( § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce určuje, že pro výkon funkce starosty obce nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

13. 2. 2023IHNED (13. 2. 2023)pro: (9) Ing. Lenka Nováková, Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Zdeňka Teplá DiS, Jiří Wasserbauer DiS proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-3-1/23
Bod programu: Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni ( § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce schválilo zvolení jednoho místostarosty.

13. 2. 2023IHNED (13. 2. 2023)pro: (9) Ing. Lenka Nováková, Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Zdeňka Teplá DiS, Jiří Wasserbauer DiS proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-4-1/23
Bod programu: Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni ( § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce určuje, že pro výkon funkce místostarosty obce nebude člen zastupitelstva uvolněn.

13. 2. 2023IHNED (13. 2. 2023)pro: (9) Ing. Lenka Nováková, Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Zdeňka Teplá DiS, Jiří Wasserbauer DiS proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-5-1/23
Bod programu: Určení způsobu volby starosty a místostarosty

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.

13. 2. 2023IHNED (13. 2. 2023)pro: (9) Ing. Lenka Nováková, Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Zdeňka Teplá DiS, Jiří Wasserbauer DiS proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-6-1/23
Bod programu: Volba starosty

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo volí do funkce neuvolněného starosty Ing. Lenku Novákovou, nar. 26.11.1965.

13. 2. 2023IHNED (13. 2. 2023)pro: (5) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (3) Jiří Wasserbauer DiS, Zdeňka Teplá DiS, Ing. Jakub Pěkný zdržel se: (1) Ing. Lenka Nováková
UZ-7-1/23
Bod programu: Volba místostarosty

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce volí do funkce neuvolněného místostarosty pana Ing. Davida Leitermanna, Ph.D., MBA. 

13. 2. 2023IHNED (13. 2. 2023)pro: (5) Ing. Lenka Nováková, Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Marcel Münzberger, Eva Kardová proti: (1) Ing. Jakub Pěkný zdržel se: (3) Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Zdeňka Teplá DiS, Jiří Wasserbauer DiS
UZ-8-1/23
Bod programu: Zřízení kontrolního a finančního výboru

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo zřizuje  finanční výbor a kontrolní výbor. Oba vý­bory budou tříčlenné.

13. 2. 2023IHNED (13. 2. 2023)pro: (9) Ing. Lenka Nováková, Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Zdeňka Teplá DiS, Jiří Wasserbauer DiS proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-9-1/23
Bod programu: Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 odst.2 Zákona 128/2000 Sb., o obcích)

Text přijatého usnesení:

Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ing. Josef Sviták.

13. 2. 2023IHNED (13. 2. 2023)pro: (5) Ing. Lenka Nováková, Bc. Vojtěch Kužel, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger proti: (0) zdržel se: (4) Ing. Josef Sviták, Zdeňka Teplá DiS, Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS
UZ-10-1/23
Bod programu: Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 odst.2 Zákona 128/2000 Sb., o obcích)

Text přijatého usnesení:

Předsedou finančního výboru byl zvolen Marcel Münzberger.

13. 2. 2023IHNED (13. 2. 2023)pro: (5) Ing. Lenka Nováková, Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA proti: (0) zdržel se: (4) Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Zdeňka Teplá DiS, Ing. Jakub Pěkný
UZ-11-1/23
Bod programu: Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 odst.2 Zákona 128/2000 Sb., o obcích)

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce  v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zá­kona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 28 352,-(hrubého) za měsíc. Odměna bude poskyto­vána ode dne přijetí tohoto usnesení.

13. 2. 2023IHNED (13. 2. 2023)pro: (9) Ing. Lenka Nováková, Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Zdeňka Teplá DiS, Jiří Wasserbauer DiS proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-12-1/23
Bod programu: Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 odst.2 Zákona 128/2000 Sb., o obcích)

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce  v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zá­kona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 25 518,-(hrubého) za měsíc. Odměna bude poskyto­vána ode dne přijetí tohoto usnesení.

13. 2. 2023IHNED (13. 2. 2023)pro: (9) Ing. Lenka Nováková, Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Zdeňka Teplá DiS, Jiří Wasserbauer DiS proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-13-1/23
Bod programu: Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 odst.2 Zákona 128/2000 Sb., o obcích)

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce  v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 

předseda výboru zastupitelstva 2 835,- Kč,

člen výboru zastupitelstva  2 363,- Kč,

člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 418,- Kč. 

13. 2. 2023IHNED (13. 2. 2023)pro: (8) Ing. Lenka Nováková, Bc. Vojtěch Kužel, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Zdeňka Teplá DiS, Jiří Wasserbauer DiS proti: (0) zdržel se: (1) Ing. Josef Sviták
UZ-14-1/23
Bod programu: Diskuze, závěr

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt "Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí osobními ochrannými prostředky a technickými prostředky požární ochrany" z Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování akce/ projektu v minimální výši 10% z poskytnuté dotace akce/projektu.

13. 2. 2023Ing. Lenka Nováková 24. 2. 2023pro: (9) Ing. Lenka Nováková, Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Zdeňka Teplá DiS, Jiří Wasserbauer DiS proti: (0) zdržel se: (0)