Obec Moldava v Krušných horách

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UZ-66-4/23
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky s těmito změnami:
- doplňuje se bod č. 13 - Žádost Dietmara Hoffmanna o dva dubové trámy na most přes hraniční potok pod Sport hotelem
- doplňuje se bod č. 14 - Žádost o odkup části p.č. 288-1 k.ú. Moldava - pokracovani; cast H
- doplňuje se bod č. 15 - Návrh Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

16. 5. 2023IHNED (16. 5. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-67-4/23
Bod programu: Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2025

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025.

16. 5. 2023IHNED (16. 5. 2023)pro: (6) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (2) Ing. Jakub Pěkný, Jiří Wasserbauer DiS
UZ-68-4/23
Bod programu: Rozpočet na rok 2023

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje dle ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích rozpočet obce Moldava  na rok 2023.

16. 5. 2023IHNED (16. 5. 2023)pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková proti: (1) Ing. Jakub Pěkný zdržel se: (0)
UZ-69-4/23
Bod programu: Nová smlouva EKO-KOM

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství, uzavřenou se společností EKO-KOM. a.s., a pověřuje starostku obce podpisem výše uvedené smlouvy.

16. 5. 2023IHNED (16. 5. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-70-4/23
Bod programu: Kupní smlouva ÚZSVM p.č. 439-3 k.ú. Nové Město u Mikulova

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje podpis Kupní smlouvy č. 56/23/4120 s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na koupi pozemku p.č. 439/3 (ostatní plocha ostatní komunikace) za sjednanou kupní cenu ve výši 23 500 Kč.

16. 5. 2023IHNED (16. 5. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-71-4/23
Bod programu: Žádost o souhlasné stanovisko k běžeckému závodu Mikulovský Ultra Trail Run 14.10.2023

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo souhlasí s využitím pozemků ve vlastnictví obce při konání běžeckého závodu MUTR 2023, který se bude konat dne 14.10.2023.

16. 5. 2023IHNED (16. 5. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-72-4/23
Bod programu: Ostatní

Text přijatého usnesení:

4.

Zastupitelstvo obce souhlasí se zvláštním užíváním komunikace pro účely závodu automobilů - Krušnohorský pohár, který se bude konat 1.10.2023.

16. 5. 2023IHNED (16. 5. 2023)pro: (8) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-73-4/23
Bod programu: Ostatní

Text přijatého usnesení:

6. 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB a dohodu o umístění stavby IV-12-40-23-607/SOBS BB/1 TP, Nové Město č.p. 233/19. 

16. 5. 2023IHNED (16. 5. 2023)pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (1) Ing. David Leitermann PhD.,MBA
UZ-74-4/23
Bod programu: Žádost o odkup části p.č. 288-1 k.ú. Moldava - pokracovani; cast H

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru dělení pozemku p.č. 288/1 v k.ú. Moldava dle žádostí manželů █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ a paní █​█​█​█​█​█​█​█​█​.

16. 5. 2023Ing. David Leitermann PhD.,MBA15. 5. 2023pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Ing. David Leitermann PhD.,MBA, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS proti: (0) zdržel se: (1) Ing. Lenka Nováková
UZ-75-4/23
Bod programu: Návrh Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s Městem Duchcov.

16. 5. 2023IHNED (16. 5. 2023)pro: (7) Bc. Vojtěch Kužel, Ing. Josef Sviták, Eva Kardová, Ing. Jakub Pěkný, Marcel Münzberger, Jiří Wasserbauer DiS, Ing. Lenka Nováková proti: (0) zdržel se: (1) Ing. David Leitermann PhD.,MBA